Kwaliteit juridische dienstverlening
Percent: 0

Ontstaan contact, vraag 1 van 18
1.
Hoe bent u met ons in contact gekomen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Van horen zeggen (buren/familie/vrienden/collega)
Via de accountant
Via de Gouden Gids
Via het telefoonboek
Via advertenties
Via het internet
Via Bureau Slachtofferhulp / Maatschappelijk werk
Via de verzekeraar
Via de Vakbond
Via het Juridisch Loket
Via een andere advocaat
Anders, namelijk